Orihuela Costa 30º Orihuela Costa

Nieuws voor expats over COVID-19 - actualisatie 19.06.2020

19 jun 2020
Nieuws voor expats over COVID-19 - actualisatie 19.06.2020

Vanaf 21 juni om middernacht worden de grenzen van Spanje geopend voor mensen uit alle lidstaten van de EU en van het Schengenverdrag, en hiermee eindigt de noodtoestand van het land. Dit is natuurlijk goed nieuws, maar dit jaar zullen de vakanties heel anders zijn, omdat we niet mogen vergeten dat Covid-19 noch verdwenen is uit Spanje, noch uit de rest van de wereld en daarom zijn de veiligheidsmaatregelen verplicht voor een ieder en als men dat niet doet kan dat leiden tot een boete.

Niet alle landen hebben dezelfde veiligheidsmaatregelen, maar men moet er rekening mee houden dat het afhangt van in welk land men zich bevindt om te voldoen aan de maatregelen die door elk land wordt opgelegd. Over het algemeen is het dragen van mondmaskers en het houden van de sociale afstand van 1,5 meter in veel landen verplicht, maar in Spanje moet ook een mondmasker gedragen worden op de openbare weg waar men de sociale afstand niet kan houden.
De stranden zijn weer helemaal geopend, maar elke gemeente heeft zijn eigen regels vastgesteld die nagekomen moeten worden. Er zullen personen zijn die speciaal door de desbetreffende gemeenten aangenomen zijn die uit kunnen leggen over het hoe en wat van elk strand. Elke vereniging van eigenaren heeft ook zijn eigen regels om gebruik te kunnen maken van zwembaden en gemeenschappelijke zones en zij zijn zelf verplicht om de naleving hiervan te garanderen.

De minister van Volksgezondheid zal een dokument opstellen met verschillende scenarios met de bijbehorende maatregelen in geval van uitbraken van het virus die kunnen ontstaan door het passeren naar de nieuwe normaliteit. In dit dokument zal worden aangegeven hoe te handelen bij meer of mindere uitbraken en of dat zal gaan met of zonder alarmstatus. Men zou niet in een tweede totale “lockdown” willen belanden en daarom zal dat gecontroleerd worden per automomie en regio's.
Het team van experts die gedurende deze periode alles hebben geëvalueerd, willen benadrukken dat men in de nieuwe normaliteit alle opgelegde maatregelen strikt na moet leven en dat men niet bang hoeft te zijn, maar wel met respect handelen, daar een nieuwe epidemische golf absoluut vermeden moet worden en dit kan alleen bereikt worden als mensen alles naleven en verantwoordelijk zijn.

Woningen

Copyright © 2022 B&L Promotions. Alle rechten voorbehouden. · Wettelijke disclaimer · Cookies · Privacybeleid · Sitemap · Ontwerp en ontwikkeling: Mediaelx

Virtuele bezichtigingen